Natriummolybdat

Natriummolybdat

Formel: Na2MoO4 · 2 H2O
Molmassa (M): 241,95 g/mol
Smältpunkt (smp): 100 °C
CAS-nr: [10102-40-6]
EG-Nr: 231-551-7

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss