Natriumnitrit

Natriumnitrit

Formel: NaNO2
Molmassa (M): 69,00 g/mol
Densitet (D): 2,17 g/cm³
Smältpunkt (smp): 280 °C
ADR: 5.1 III
CAS-nr: [7632-00-0]
EG-Nr: 231-555-9
UN-Nr: 1500

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss