Natriumsilikat

Natriumsilikat

Formel: Na2SiO3 · 5 H2O
Molmassa (M): 212,16 g/mol
Smältpunkt (smp): 72 °C
ADR: 8 III
CAS-nr: [10213-79-3]
EG-Nr: 229-912-9
UN-Nr: 3253

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss