Natriumsulfat

Natriumsulfat

Formel: Na2SO4
Molmassa (M): 142,04 g/mol
Densitet (D): 2,7 g/cm3
Smältpunkt (smp): 888 °C
CAS-nr: [7757-82-6]
EG-Nr: 231-820-9

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss