Natriumsulfid

Natriumsulfid

Formel: Na2S · H2O
Molmassa (M): 78,04 + x H20 g/mol
Densitet (D): 1,43 g/cm3
Smältpunkt (smp): 90 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [27610-45-3]
EG-Nr: 215-211-5
UN-Nr: 1849

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss