Natriumsulfit

Natriumsulfit

Formel: Na2SO3
Molmassa (M): 126,04 g/mol
Densitet (D): 2,63 g/cm3
Smältpunkt (smp): 500 °C
CAS-nr: [7757-83-7]
EG-nr: 231-821-4

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss