Natriumtripolyfosfat

Natriumtripolyfosfat

Formel: Na5P3O10
Molmassa (M): 367,864 g/mol
Densitet (D): 2,52 g/cm³
CAS-nr: [7758-29-4]

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss