Oljesyra

Oljesyra

Formel: C18H34O2
Molmassa (M): 282,47 g/mol
Densitet (D): 0,89 g/cm3
Kokpunkt (bp): 360 °C
Flampunkt (flp): >180 °C
Smältpunkt (smp): 17 °C
CAS-nr: [112-80-1]
EG-Nr: 204-007-1

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss