Oxalsyra

Oxalsyra

Formel: C2H2O4 · 2 H2O
Molmassa (M): 126,07 g/mol
Densitet (D): 1,65 g/cm3
Kokpunkt (bp): 160 °C
Flampunkt (flp): 157 °C
Smältpunkt (smp): 101 °C
CAS-nr: [6153-56-6]
EG-Nr: 205-634-3

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss