Polyetylenglykol

Polyetylenglykol

Molmassa (M): 380-420 g/mol
Densitet (D): 1,116 g/cm3
Kokpunkt (bp): 205,7 °C
Flampunkt (flp): 138,6 °C
Smältpunkt (smp): <-14,08 °C
CAS-nr: [25322-68-3]
EG-Nr: 500-038-2

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss