Saltsyra

Saltsyra

Formel: HCl
Koncentration: 37%
Molmassa (M): 36,46 g / mol
Densitet (D): 1,19 g / cm3
Smältpunkt (smp): -30 ° C
ADR: 8 II
CAS-nr: [7647-01-0]
EG-Nr: 231-595-7
UN-Nr: 1789

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss