Strontiumkarbonat

Strontiumkarbonat

Formel: SrCO3
Molmassa (M): 147,63 g/mol
Densitet (D): 3,5 g/cm³
Smältpunkt (smp): 1200 °C
CAS-nr: [1633-05-2]
EG-Nr: 216-643-7

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss