Sulfaminsyra

Sulfaminsyra

Formel: H3NO3S
Molmassa (M): 97,09 g/mol
Densitet (D): 2,13 g/cm³
Smältpunkt (smp): 205 °C
ADR: 8 III
CAS-nr: [5329-14-6]
EG-Nr: 226-218-8
UN-Nr: 2967

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss