Svavel

Svavel

Formel: S
Densitet (D): 2,1 g/cm³
Kokpunkt (bp): 450 °C
Flampunkt (flp): 218 °C
Smältpunkt (smp): 119 °C
ADR: 4.1 III
CAS-nr: [7704-34-9]
EG-Nr: 231-722-6
UN-Nr: 1350

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss