Svavelsyra

Svavelsyra

Beskrivning: Svavelsyra är starkt frätande. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon är även korrosivt för metaller. Tillstånd från Länsstyrelsen krävs för försäljning till privatpersoner

Formel: H2SO4
Koncentration: 98%
Molmassa (M): 98,08 g/mol
Densitet (D): 1.84 g/cm3 (20 °C)
Kokpunkt (bp): 335 °C
Smältpunkt (mp): -20°C
ADR: 8 II
EG-NR: 231-639-5
CAS-nr [7664-93-9]

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss