Trietylamin

Trietylamin

Formel: C6H15N
Molmassa (M): 101,19 g/mol
Densitet (D): 0,73 g/cm3
Kokpunkt (bp): 90 °C
Flampunkt (flp): -11 °C
Smältpunkt (smp): -115 °C
ADR: 3 II
CAS-nr: [121-44-8]
EG-Nr: 204-469-4
UN-Nr: 1296

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss