Trinatriumfosfat

Trinatriumfosfat

Formel: Na3PO4
Molarmassa: 163,94 g/mol
IUPAC-nummer: Trisodium phosphate
Smältpunkt: 1 583 °C

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss