Väteperoxid - 49,5%

Väteperoxid - 49,5%

Formel: H2O2
Kvalitet: Teknisk
Molmassa (M): 34,02 g/mol
Densitet (D): 1,2 g/cm3
Kokpunkt (bp): 114 °C
Smältpunkt (smp): -50 °C
ADR: 5.1 II
CAS-nr: [7722-84-1]
EG-Nr: 231-765-0
UN-Nr: 2014

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss