Zinkklorid

Zinkklorid

Formel: ZnCl2
Molmassa (M): 136,28 g/mol
Densitet (D): 2,91 g/cm³
Kokpunkt (bp): 732 °C
Smältpunkt (smp): 304 °C
ADR: 8 III
CAS-nr: [7646-85-7]
EG-Nr: 231-592-0
UN-Nr: 2331

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss