Zinkoxid

Zinkoxid

Formel: ZnO
Molmassa (M): 81,37 g/mol
Densitet (D): 5,68 g/cm3
ADR: 9 III
CAS-nr: [1314-13-2]
EG-nr: 215-222-5
FN-nr: 3077

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss