kaliumjodat

kaliumjodat

Formel: KIO3
Molmassa (M): 214,00 g/mol
Densitet (D): 3,52 g/cm³
Smältpunkt (smp): 560 °C
ADR: 5.1 II
CAS-nr: [7758-05-6]
EG-Nr: 231-831-9
UN-Nr: 1479

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss